worship, person, prayer

Aanbidding, maak de Heer groot

Loof de heer: Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de heer. Fil 4:1 NBV