Samenkomsten en vieringen in de naam van Jezus

Lange Kouterstraat 14a Wetteren | Zondag @ 10u00 | Dinsdag @ 19u30
Agenda SamenkomstenContact

Levend Water

Levend Water is een evangelische kerkgemeenschap waarvan de erediensten door de overheid erkend zijn.
Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God dat aan de mens werd geopenbaard.

Om ons op God te richten en Hem te aanbidden besteden we een gedeelte van onze tijd aan het zingen van eigentijdse geestelijke liederen. We luisteren ook naar een bemoedigende boodschap vanuit Gods woord.

Onze diensten

We komen elke zondag samen voor een christelijke viering. Aan kinderen wordt een afzonderlijke samenkomst voorzien.
Na de samenkomst (einde voorzien om 11u30) is er de gelegenheid om samen iets warms of fris te drinken en een gezellig babbeltje te slaan. Kom gerust eens langs als u ons beter wil leren kennen.

Verder zijn we aangesloten bij het VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten), de EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en de ARPEE (Administratieve Raad voor Protestants-Evangelische Eredienst), dit laatste is het aanspreekpunt voor de overheid. We werken samen met de evangelische en pinkstergemeenten in de Gentse Regio.

Zondagdiensten

Kinderdienst

Bijbelstudieavonden

Gebedsavonden

Visie

Levend Water

Is een christelijke evangelische geloofsgemeenschap (een gemeente=kerk=het lichaam van Christus) waar men het geloof samen kan beleven en die het evangelie wil bekend maken aan anderen.

Laatste berichten

Nieuws en artikels

Levend Water Wetteren

De christelijke gemeente Levend Water te Wetteren. Samenkomen als kerk in de naam van Jezus. https://www.youtube.com/watch?v=7WpFYWu_TMA

read more

Agenda samenkomsten